Realizacje

Budowa silosa na cement

Hanko Finlandia

Budowa estakady na elektrowni

Datteln

Remont młyna do cementu

Holcim Dotternhausen

Budowa silosu na klinkier cementowy

Holcim Dotternhausen

Budowa silosów na surowce mineralne wraz z konstrukcją stalową

Uxheim

Remont urządzeń do produkcji kredy

Rügen Kalkwerke

Budowa Mieszalni cementu i komponentów budowlanych

Spenner Zement Erwitte